Music

Discography

album cover

 

 

Septentrio – Nordic Folk Music
EUCD 2472

This first album contains own compositions as well as Swedish traditional tunes. You can buy it online from ARC Music.

 

 

 

Track list:

 1. Flat Dance
 2. 90-årspolskan
 3. Polska från Hisingen
 4. Polonäs från Sexdrega
 5. Föllinge
 6. Brudmarsch från Väddö
 7. L’Appel
 8. Långedrag
 9. Där intet vissnar mera
 10. Polska efter Hakberg
 11. Kasperi’s adventures
 12. Tourbillon

Published by ARC Music, London, 2013. All rights reserved.